Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το Ακαδημ. Έτος 2021-2022 με το Πρόγραμμα ERASMUS + KΑ107, Χωρών Εκτός Ε.Ε.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: 15/3/2021 – 9/4/2021

Συνημμένα Έντυπα: