Ανακοινώσεις για Προοπτικές Εργασίας

14 Μαΐου 2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ερευνητή με δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

14 Φεβρουαρίου 2019 – Πρακτική άσκηση στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

5 Οκτωβρίου 2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αμοιβόμενη θέση ερευνητή και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

17 Μαΐου 2018 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία στο έργο Learn2Analyse

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

7 Φεβρουαρίου 2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

29 Ιανουαρίου 2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας με δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Έρευνας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

26 Σεπτεμβρίου 2017 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας με δυνατότητα εκπόνησης Μεταδιδακτορικής ή/και Διδακτορικής Έρευνας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

15 Ιουνίου 2017 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ερευνητή με δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

15 Ιουνίου 2017 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ερευνητή με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

30 Μαΐου 2017 – STOIXIMAN: Θέσεις Εργασίας

Η εταιρία Stoiximan,  καθώς βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, απευθύνθηκε στο Γραφείο Διασύνδεσης  αναζητώντας υποψηφίους απόφοιτους Προπτυχιακών/ Μεταπτυχιακών Σπουδών στον κλάδο της Πληροφορικής/ Ψηφιακών Συστημάτων  για τη στελέχωση διαφόρων τμημάτων της. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους άρρενες υποψηφίους είναι η ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο careeroffice(-at-)unipi(-dot-)gr

Περισσότερα »

17 Μαΐου 2017 – C# .NET Mid-Senior Software Engineer

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

17 Μαΐου 2017 – Java Mid-Senior Software Engineer

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

10 Μαΐου 2017 – Job Opening: PostDoc / PhD Student in Berlin (Advanced Signal Processing for 5G Wireless Networks)

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

10 Μαΐου 2017 – Job Opening: PostDoc / PhD Student in Berlin (E2E Wireless Networking for 5G Wireless Networks)

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

30 Μαΐου 2016 – Job Openings within PwC

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

18 Δεκεμβρίου 2015 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ερευνητή με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

13 Νοεμβρίου 2015 – PhD Research Fellowship on Querying Big Data

PHD RESEARCH FELLOWSHIP ON QUERYING BIG DATA AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) One fully-funded PhD research fellowship is offered in the ExiBiDa project (http://research.idi.ntnu.no/exibida/) in the Data and Information Management Group (http://www.ntnu.edu/idi/groups/dif) of NTNU. In ExiBiDa, we will focus on exploratory analysis and querying of Big Data, and develop frameworks and […]

Περισσότερα »

31 Αυγούστου 2015 – Ευκαιρίες απασχόλησης στην εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E.

Προγραμματιστής ASP.NET Προγραμματιστής για ανάπτυξη εφαρμογών σε Java

Περισσότερα »

31 Αυγούστου 2015 – Developer / Web Designer στην εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη εργασία «Developer / Web Designer» σύμφωνα με την συνημμένη αγγελία.

Περισσότερα »

23 Ιουλίου 2015 – Ευκαιρίες απασχόλησης στην εταιρεία Huawei Technologies

Παρουσίαση εταιρείας «Huawei Technologies» Θέσεις Εργασίας: Site Engineer Service Project Assistant Radio Network Optimization Engineer

Περισσότερα »

29 Ιουνίου 2015 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη οχτώ Πανεπιστημιακών Υποτρόφων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχενίου

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

12 Μαΐου 2015 – Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Intracom Telecom

Δείτε τις παρακάτω θέσεις εργασίας: Software Engineer, Networks and Services (Software-Defined Networking) Software Engineer, Networks and Services (Security)

Περισσότερα »

27 Μαρτίου 2015 – PhD Research Fellowship at the Norwegian University of Science and Technology

PhD RESEARCH FELLOWSHIP WITHIN THE AREA OF QUERYING BIG DATA AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY One fully funded PhD research fellowship is offered in the ExiBiDa project (http://research.idi.ntnu.no/exibida/) at the Department of Computer and Information Science at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) (http://www.ntnu.edu/idi). The PhD candidate will be affiliated […]

Περισσότερα »

20 Φεβρουαρίου 2015 – Microsoft University Recruiting Opportunities FY15

Ξεκίνησε η διαδικασία recruitment για τα κέντρα ανάπτυξης λογισμικού της Microsoft τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν Software Engineers και Program Managers, είτε για Full Time ή για Ιnternship. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 13 Μαρτίου 2015. Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε πληροφορίες και job descriptions: http://studentguru.gr/academics/f/72/t/9340

Περισσότερα »

8 Δεκεμβρίου 2014 – PhD fellowships available at the Norwegian University of Science and Technology

The Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering (http://www.ntnu.edu/ime) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) has a vacancy for 6 PhD candidate positions at the Department of Computer and Information Science (http://www.ntnu.edu/idi). These positions are «free positions» in the sense they are not pre-allocated to particular topics or supervisors, the candidates […]

Περισσότερα »

5 Δεκεμβρίου 2014 – Διεθνές Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Global Talent) της AIESEC

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

3 Δεκεμβρίου 2014 – Position at Microsoft Hellas – Microsoft Academy of College Hires (MACH) – Technical

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

4 Νοεμβρίου 2014 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τρείς (03) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ειδικούς Πληροφορικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τρείς (03) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ειδικούς Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS:479325 στο πλαίσιο […]

Περισσότερα »

22 Οκτωβρίου 2014 – Software Engineer στην εταιρεία Microsoft

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

9 Οκτωβρίου 2014 – Αναζήτηση υποψηφίου για πρακτική άσκηση στην εταιρεία Velti

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

3 Σεπτεμβρίου 2014 – Software Engineer στην εταιρεία ACTA Ltd

Η Εταιρεία ACTA Ltd που δραστηριοποιείται στον χώρο των οργάνων μετρήσεων και λύσεων Τηλεπ/νιών & ΙΤ με έδρα στο Χαλάνδρι, επιθυμεί να προσλάβει: Απαιτούμενα Προσόντα: Python Programming. Transfer Protocols (HTTP, SOAP, XML-RPC). Web Technologies (HTML, CSS, Ajax/JavaScript). Relational Database Systems (MySQL). Linux OS (Debian, Redhat). Επιθυμητά Προσόντα: Concept and principles of Ethernet Networks, Firewalls, Load […]

Περισσότερα »

1 Σεπτεμβρίου 2014 – Job opportunities at Bell Labs Network Energy Program

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή του Τμήματος κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest(-at-)unipi(-dot-)gr).

Περισσότερα »

1 Σεπτεμβρίου 2014 – Senior Researcher, 5G, στην εταιρεία Nokia Technologies στη Φιλανδία

Ενημερωθείτε για τη θέση εργασίας από εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή του Τμήματος κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest(-at-)unipi(-dot-)gr).

Περισσότερα »

1 Σεπτεμβρίου 2014 – Principal Researcher, 5G, στην εταιρεία Nokia Technologies στη Φιλανδία

Ενημερωθείτε για τη θέση εργασίας από εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή του Τμήματος κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest(-at-)unipi(-dot-)gr).

Περισσότερα »

11 Ιουλίου 2014 – Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Cosmos Business Systems A.E.B.E.

Η εταιρεία Cosmos Business Systems A.E.B.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομα για να καλύψει τις παρακάτω θέσεις εργασίας: Α/Α Job Title 1. Senior Προγραμματιστής / Developer 2. Senior Microsoft Dynamics NAV Consultant 3. Προγραμματιστής ASP.NET

Περισσότερα »

10 Ιουλίου 2014 – Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Unify στην Αθήνα

Unify – formerly known as Siemens Enterprise Communications – is a premier communications software and services firm, which offers the below job positions: Α/Α Job Title Requisition Number Area of Interest Position Type City State 1. Android Mobile Application Developer 1549 Software Development Full Time – Permanent Athens Greece 2. Global Vendor Support Engineer 1550 […]

Περισσότερα »

13 Ιουνίου 2014 – Bell Labs Researcher in Computer Science / Software Engineering at Alcatel-Lucent Bell Labs (ANTW ERP)

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο: https://aluperf.taleo.net/careersection/10000/jobdetail.ftl?job=140000098P&lang=en&sns_id=addthis-service-code

Περισσότερα »

12 Μαΐου 2014 – Θέσεις Μεταδιδάκτορα και Διδακτορικών Φοιτητών σε Ερευνητικο Έργο στη Θεματική Περιοχή των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)

Στο ακόλουθο link υπάρχει η προκήρυξη των θέσεων (μεταξύ άλλων) ενός post-doc και δύο phd φοιτητών στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, στην ερευνητική περιοχή που αφορά σε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξη γνώσης για μεγάλης κλίμακας δεδομένα (Big Data management, analysis, and  mining): http://www.kep.unipi.gr/anakoinwseis/2013-06-11-15-32-28/item/290-2014-05-08-07-40-39.html Οι θέσεις είναι στα πλαίσια ερευνητικού έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» […]

Περισσότερα »

3 Απριλίου 2014 – Senior Java Engineer στην Velti στην Αθήνα

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της VELTI στην Ελλάδα, οι ομάδες υλοποίησης λύσεων στην Αθήνα αναζητούν έως 5 μηχανικούς πληροφορικής με κάποια εργασιακή εμπειρία (κυρίως σε τεχνολογίες Java). Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα της VELTI.

Περισσότερα »

6 Φεβρουαρίου 2014 – Θέσεις εργασίας στην Nokia Solutions and Networks στην Αθήνα

Διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Nokia Solutions and Networks στην Αθήνα   Οι θέσεις εργασίας αφορούν ρόλους όπως: Software Developer Performance Tester Software Entity Tester Software Engineer (Network Verification)   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι στρατιωτικών υποχρεώσεων, απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης, με πρόγραμμα σπουδών που να περιλαμβάνει: Προγραμματισμό […]

Περισσότερα »

31 Ιανουαρίου 2014 – Software Development Engineer (m/f) in Search at Amazon

For job details check http://lnkd.in/b6JBVew People can apply directly on the above URL or get in contact at vmous[at]amazon[dot]de with a CV and a cover letter.

Περισσότερα »

22 Ιανουαρίου 2014 – Research Engineer, Wireless Networking (Small Cells)

Research Engineer, Wireless Networking (Small Cells)   Bell Labs are opening a position for a full-time researcher in the field of wireless communications. Bell Labs’ research facility in Dublin, Ireland is a leading end-to-end systems and solutions lab working in the areas of, wireless networks, autonomic networking, cloud and distributed computing, services-centric operations research, data […]

Περισσότερα »

23 Δεκεμβρίου 2013 – Database Administrator & Developer

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

5 Δεκεμβρίου 2013 – Senior Web Developer

Senior Web Developer   The Multimedia, Knowledge and Web Technologies (MKWT) research group of Athens Information Technology, Greece seeks to hire a full-time senior web developer with advanced web design and development skills, as well as demonstrable experience in the development of multimedia information systems and social media applications for the needs of ongoing research […]

Περισσότερα »

19 Νοεμβρίου 2013 – Project Specialist

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

10 Οκτωβρίου 2013 – Software Engineer

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Περισσότερα »

12 Ιουλίου 2013 – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Inspiring Science – Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools» (αριθμός συμβολαίου: 325123), το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) άτομα για τη συμμετοχή τους σε Ενότητες Εργασίας του […]

Περισσότερα »

5 Ιουλίου 2013 – Θέσεις εργασίας στη Nokia Siemens Networks στην Αθήνα

Ευκαιρίες για εργασία στo τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Nokia Siemens Networks στην Αθήνα   Ενδεικτικά υπάρχουν θέσεις όπως: Software Developer Performance Tester Software Entity Tester Laboratory Support Engineer System Architect R&D Software Engineer (Network Verification) Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, διαλέξτε την Ελλάδα από την λίστα των χωρών και πατήστε search κάτω […]

Περισσότερα »

19 Ιουνίου 2013 – Technology Advisors at Ernst & Young in Luxembourg

At Ernst & Young, we support you in achieving your unique potential wherever you are in the world — both personally and professionally. We give you stretching and rewarding experiences that keep you motivated, working in an atmosphere of integrity and teaming with some of the world’s most successful companies. And while we encourage you […]

Περισσότερα »

14 Ιουνίου 2013 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη

Στα πλαίσια του ερευνητικού πλαισίου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, η Ομάδα Υπολογιστικής Οπτικού Περιεχομένου (http://vc.ee.duth.gr/) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, θα διερευνήσει νέες μεθοδολογίες για την αποτελεσματική ανάκτηση βάσει περιεχομένου διδιάστατων (2Δ) ιατρικών εικόνων για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Για αυτή τη δράση υπάρχει μία (1) χρηματοδοτούμενη θέση εξωτερικού […]

Περισσότερα »

14 Ιουνίου 2013 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέση ερευνητή στο Α.Π.Θ.

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. στα πλαίσια  του ερευνητικού προγράμματος “Έξυπνα Ενσωματωμένα Συστήματα” που χρηματοδοτείται από πόρους του εργαστηρίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μία (1) θέση Ερευνητή/τριας, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί με σύμβαση […]

Περισσότερα »

14 Ιουνίου 2013 – Τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CLARIN-EL

Τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CLARIN-EL   https://www.iit.demokritos.gr/el/news/clarin-el_four_positions_2013 Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ερευνητική Υποδομή CLARIN-EL» (E-1793), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερεις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του υποέργου «Κατασκευή αποθετηρίου και […]

Περισσότερα »

6 Ιουνίου 2013 – Support Specialist Distribution Tools

ABOUT THE JOB The tasks for the department Business Processes & IT Tools are to develop and make available the retail IT platform based on Navision and support ROIG (Retailers Outside the Group) in business processes and application know-how. Furthermore the department Business Processes & IT Tools are responsible for the internal business processes and […]

Περισσότερα »

3 Ιουνίου 2013 – Σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων υλικού/ ενσωματωμένων συστημάτων/ παράλληλων συστημάτων με γλώσσες SystemC ή/και CUDA

Στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων και των ερευνητικών θεμάτων του Εργαστηρίου  Μικροηλεκτρονικής και Επεξεργαστών της σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης,  προσφέρονται υποτροφίες για μεταπτυχιακά, καθώς και θέσεις εργασίας με σύμβαση ανάθεσης έργου στα παρακάτω αντικείμενα. Σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων υλικού (hardware) Σχεδίαση και υλοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων (Embedded systems) Σχεδίαση και υλοποίηση παράλληλων […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – E-Learning Developer

E-Learning Developer Renaissance Learning, Inc. – Madison, WI   About Us: Renaissance Learning is a leading provider of technology-based school improvement and student assessment programs for K12 schools. Our products help educators make the practice component of their existing curriculum more effective by providing tools to personalize practice and easily manage the daily activities for […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – E-Learning Instructional Designer

E-Learning Instructional Designer United Educators – Chevy Chase, MD   I. POSITION PURPOSE Participates in developing instructional material, writes and edits instructional content, and produces blended learning courses and materials. Works with the Director of Learning Design, other risk management staff and subject matter experts (SMEs) to identify learning objectives, create storyboards, draft scripts, and […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – E-Learning Specialist

E-Learning Specialist Provident Credit Union – Redwood City, CA   Why Provident Provident Credit Union is member-owned, trusted, financially sound, technologically advanced, and provides «world class» value, convenience, products and services to all members. We are headquartered in Redwood Shores, CA and have 18 branches located throughout California, in the San Francisco Bay Area, Eureka, […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – E-Learning Development Specialist – (US-FL-Miami)

E-Learning Development Specialist – (US-FL-Miami) Career Management Advisors – Miami, FL Full-time, Contract   CMA is currently recruiting for an E-Learning Developer/Specialist. This position is located in the Fort Lauderdale / Miami area. Responsibilities include; developing content for eLearning solutions, including instructional writing, activity creation, simulations and demonstrations. Perform administration for e-Learning sites. Work with management […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – E-learning Trainer

E-learning Trainer Epic Systems – Madison, WI   Position Summary Meaningful Education Beyond the Classroom. As a member of Epic’s talented E-Learning Team, you’ll have the opportunity to blend your creativity and technical savvy to design and implement effective distance learning solutions. You’ll be trusted to both refine our current e-learning, and to take it […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – E-Learning Developer

E-Learning Developer Harmony Information Systems – Essex Junction, VT   The E-Learning Developer supports the Professional Services team in its mission to deliver a positive educational experience to Harmony’s customers, employees, and partners. The core requirements of the position involve building out and sustaining the company’s various e-training platforms and environments. The E-Learning Developer will […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – E-Learning Systems Support Specialist

E-Learning Systems Support Specialist ALERE – Bensenville, IL   POSITION SUMMARY The e-Learning Systems Support Specialist is a key member of Alere’s Organizational Development team. This position provides critical technical and administrative support for METRO (Alere’s Learning Management System [LMS]) by handling escalated help desk tickets for end users, administering key programs housed on METRO […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – Learning Management Systems Specialist

Learning Management Systems Specialist Communities in Schools, Inc. – Arlington, VA   Key Responsibilities of the Learning Management System (LMS) Specialist Convert all course content into e-learning format and design course assessments using course authoring tools. Publish courses inside the LMS and complete updates or revisions as guided by the Talent Development team. Establish and […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – Frontend UI Developer position at Arlington, TX, United States

Frontend UI Developer position at Arlington, TX, United States   Job Description: A growing E-Learning company seeks a frontend UI Developer to develop highly interactive web-applications. A thorough understanding of all phases of instructional design is a big plus. No third parties please. This is not a designer position; a HTML5/CSS3/JavaScript programmer with design background […]

Περισσότερα »

17 Mαΐου 2013 – Educational Technology Specialist at Tsinghua High School, Tsinghua University, Beijing, China

American International Education Development Council Global Educators Initiative (GEI) program Tsinghua High School, Tsinghua University, Beijing, China Educational Technology Specialist Position Description We are seeking a certified Educational Technology Specialist who has background in teaching computer technology courses as well as integrating technology into curriculum and instruction. This individual must be willing to work cooperatively […]

Περισσότερα »

13 Μαΐου 2013 – PhD Scholarships in Computer Science & IT at RMIT University (Melbourne, Australia)

PhD Scholarships in Computer Science & IT at RMIT University (Melbourne, Australia)   RMIT University’s School of Computer Science and IT is offering full scholarships to high achieving international/domestic students towards PhD study in Melbourne, Australia. The school is internationally recognised for its research strength. It is ranked in the top eight Australian universities for […]

Περισσότερα »

19 Απριλίου 2013 – Ευκαιρία για εργασία στα Microsoft Development Centers στην Ιρλανδία – Ενημερωτικά Εvents

H Microsoft Ιρλανδίας θα είναι στην Ελλάδα στο τέλος Μαΐου για μια σειρά μοναδικών events πρόσληψης για θέσεις Software Development Engineer in Test. Σε κάθε event, θα υπάρχει ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών και καθοδήγηση για τη προετοιμασία των συνεντεύξεων. Τα events θα αφορούν κυρίως τελειόφοιτους που ενδιαφέρονται για μόνιμη εργασία, αλλά και έμπειρους […]

Περισσότερα »

12 Απριλίου 2013 – Θέσεις Μηχανικών και Πληροφορικής σε Δανία – Σουηδία από το Δίκτυο Eures

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απασχόλησης EURES της Ελλάδας και τις Υπηρεσίες  EURES της Σουηδίας, Δανίας, Νορβηγίας και της Φιλανδίας, οργανώνει εκδήλωση για την πρόσληψη  Ελλήνων αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών, (εκτός Αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών) και επιστημόνων πληροφορικής που επιθυμούν να εργαστούν στις Σκανδιναβικές χώρες. Η εκδήλωση […]

Περισσότερα »

12 Απριλίου 2013 – (Senior) Research Engineer – Network Management Automation

Nokia Siemens Networks is the world’s specialist in mobile broadband. We provide the world’s most efficient mobile networks, the intelligence to maximize the value of those networks, and the services to make it all work seamlessly. We are looking for an open minded professional to join our team in Munich as a (Senior) Research Engineer […]

Περισσότερα »

26 Μαρτίου 2013 – Δύο θέσεις ερευνητών στο έργο ATLAS

Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης & Ανάλυσης Πληροφοριών (www.aiia.csd.auth.gr) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναζητεί ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή (Δρ. Τμήματος Πληροφορικής ή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών) και έναν ερευνητή (Πτυχιούχο Τμήματος Πληροφορικής ή Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών)  που θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ για την εκτέλεση του έργου «Σύστημα Σχεδίασης […]

Περισσότερα »

22 Μαρτίου 2013 – Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Λογισμικού   Περιγραφή θέσης Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» ζητεί ένα (1) μηχανικό λογισμικού για άμεση απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Η απασχόληση θα περιλαμβάνει την κατασκευή μερών συστημάτων αποθετηρίων και πληροφοριακών συστημάτων με ιδιαίτερα μεγάλους όγκους δεδομένων και υψηλές απαιτήσεις […]

Περισσότερα »