Αποτελέσματα εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημμένα Έντυπα:

  1. Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
  2. Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων εκλογής Προέδρου Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
  3. Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων