Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Συνημμένο Έντυπο:

Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΕΙΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Οδηγίες σύνδεσης για διδάσκοντες και φοιτητές στο Microsoft Teams (MS Teams)
Ανακοίνωση
2. Προαπαιτούμενα στα πλαίσια της εξ αποστάσεως αξιολόγησης (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) (για τα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους)
Ανακοίνωση
3. Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων μέσω του μαθήματος του ΕΥΔΟΞΟΥ “Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020”
Ανακοίνωση
4.Απόφαση Συγκλήτου 27 Ιουλίου 2020 σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων
Ανακοίνωση
5.Ανακοίνωση μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019-2020
Αρχείο