Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και εγγραφής κατατάξεων 2010-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα η οποία ενεκρίθη απο τη Γενική Συνέλευση της 20/01/2010, καλούνται οι κάτωθι , όπως  προσέλθουν  στην Γραμματεία του Τμήματος (Ζέας 80-82 , 2ος όροφος), από Παρασκευή 21/01/2011 έως και  Τρίτη 25/01/2011 κατά τις ώρες 11.30 π.μ έως 13.30 μ.μ, προκειμένου να εγγραφούν στο Τμήμα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι,, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ :

 1. ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 2. ΞΥΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Τ.Ε.Ι & ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΣΧΟΛΩΝ :

 1. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
 2. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 3. ΚΡΥΠΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 4. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. ΚΑΙΣΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
 6. ΜΑΛΙΟ ΕΥΑ
 7. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή

1. 6 φωτογραφίες

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Διαγραφής αν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή.

Συννημένο Αρχείο:

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ