Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 4ου Κύκλου Πρακτικής Άσκησης (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Παρακαλούμε τους φοιτητές που συμμετείχαν στον 4o Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2010) να προσκομίσουν στη Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Ανδρούτσου 150, 5ος όροφος, Γραφείο 503, ώρες 09.00-17.00) τα έντυπα της πρακτικής άσκησης (Παρουσιολόγιο, Άξιολόγηση προγράμματος πρακτικής άσκησης από φοιτητές, Έκθεση περιγραφής έργου φοιτητών, Υπεύθυνη δήλωση, Απολογιστική έκθεση υπευθύνου εταιρείας) που τους είχαν διανεμηθεί κατά την συνάντηση ενημέρωσης πριν την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης ως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011.

Για διευκόλυνση των φοιτητών τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 210.4142192 και στο e-mail: eugenia@unipi.gr.

Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημμένα Έντυπα: