Ανακοίνωση για επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για θητεία δύο (2) ετών, από 01/09/2020 έως 31/08/2022

Συνημμένο Έντυπο:

Παράταση δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) μέσω του μαθήματος του ΕΥΔΟΞΟΥ “Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι παρατείνεται η προθεσμία για την δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020.  Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, ώρα 23:50. Διευκρινίζεται ότι μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα είναι δυνατή η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σας στις εξετάσεις των μαθημάτων.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ – Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021

Με τα «Βραβεία για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες» του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων Επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το Ίδρυμα, το έτος 2021, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :

  1. Βασικές Επιστήμες: Μαθηματικά.
  2. Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες.
  3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Εναλλακτικές και Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα, Αποδοτική Χρήση και Διατήρηση Ενέργειας.
  4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη, Νομική Επιστήμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.32.44 (ώρες γραφείου), e-mail : prizes@bodossaki.gr

Συνημμένο Έντυπο:

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου (Ιουνίου-Ιουλίου) ακαδημαϊκού ετους 2019-20

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

  • Η εξέταση των μαθημάτων της 15/6/2020 θα γίνει με ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ. ΜΟΝΟ το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2ου εξαμήνου, της 15/6/2020, θα εξετασθεί με φυσική παρουσία, στις ώρες και αίθουσες που αναφέρονται  στο πρόγραμμα.
  • ΟΛΑ τα υπόλοιπα μαθήματα του Προγράμματος Εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2020, θα εξετασθούν ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, στις ημερομηνίες και ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Συνημμένο Έντυπο:

Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΕΙΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Ανακοίνωση για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Αρχείο
2. Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) – Οδηγίες για φοιτητές και φοιτήτριες
Αρχείο
3. Προαπαιτούμενα στα πλαίσια της εξ αποστάσεως αξιολόγησης (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) (για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους)
Ανακοίνωση
4.Παράταση δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) μέσω του μαθήματος του ΕΥΔΟΞΟΥ “Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020”
Ανακοίνωση
5.Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας”
Αρχείο
6.Απόφαση Συγκλήτου 27 Μαΐου 2020 και Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων
Ανακοίνωση

Προαπαιτούμενα στα πλαίσια της εξ αποστάσεως αξιολόγησης (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) (για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους)

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στα πλαίσια της εξ αποστάσεως αξιολόγησης (για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους), μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που θα υποδείξει ο διδάσκων του κάθε μαθήματος (για παράδειγμα Microsoft Teams, ΕΥΔΟΞΟΣ κ.λ.π.) προαπαιτούμενα είναι τα παρακάτω, για τα οποία θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα.  Αν έχετε ήδη προβεί στις παρακάτω ενέργειες (για την παρακολούθηση των μαθημάτων από απόσταση) δεν απαιτείται να τις επαναλάβετε.

ΒΗΜΑ 1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ): Είναι αναγκαίο να έχει γίνει η ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό, θα  πρέπει να προβείτε σε αυτήν μέσω των οδηγιών που θα βρείτε εδώ: https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-uregister.html.

ΒΗΜΑ 2 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ): Ταυτοποίηση των χρηστών μέσω του ΔΗΛΟΣ https://delos365.grnet.gr/. Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365