Παράταση δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) μέσω του μαθήματος του ΕΥΔΟΞΟΥ “Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι παρατείνεται η προθεσμία για την δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020.  Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, ώρα 23:50. Διευκρινίζεται ότι μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα είναι δυνατή η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σας στις εξετάσεις των μαθημάτων.