Ανακοίνωση για επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για θητεία δύο (2) ετών, από 01/09/2020 έως 31/08/2022

Συνημμένο Έντυπο: