Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου (Ιουνίου-Ιουλίου) ακαδημαϊκού ετους 2019-20

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

  • Η εξέταση των μαθημάτων της 15/6/2020 θα γίνει με ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ. ΜΟΝΟ το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2ου εξαμήνου, της 15/6/2020, θα εξετασθεί με φυσική παρουσία, στις ώρες και αίθουσες που αναφέρονται  στο πρόγραμμα.
  • ΟΛΑ τα υπόλοιπα μαθήματα του Προγράμματος Εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2020, θα εξετασθούν ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, στις ημερομηνίες και ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Συνημμένο Έντυπο:

Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΕΙΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Ανακοίνωση για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Αρχείο
2. Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) – Οδηγίες για φοιτητές και φοιτήτριες
Αρχείο
3. Προαπαιτούμενα στα πλαίσια της εξ αποστάσεως αξιολόγησης (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) (για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους)
Ανακοίνωση
4.Παράταση δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) μέσω του μαθήματος του ΕΥΔΟΞΟΥ “Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020”
Ανακοίνωση
5.Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας”
Αρχείο
6.Απόφαση Συγκλήτου 27 Μαΐου 2020 και Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων
Ανακοίνωση