Προαπαιτούμενα για την συμμετοχή σας στα εξ αποστάσεως μαθήματα του ΠΠΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα αρχίσει εντός της τρέχουσας εβδομάδος, με χρήση Microsoft Teams, προαπαιτούμενα είναι τα παρακάτω, για τα οποία θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα:

ΒΗΜΑ 1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ): Είναι αναγκαίο να έχει γίνει η ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό, θα  πρέπει να προβείτε σε αυτήν μέσω των οδηγιών που θα βρείτε εδώ: https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-uregister.html.

ΒΗΜΑ 2 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ): Βασική προϋπόθεση για την εγκατάσταση και χρήση του MS Teams, όπως και όλων των δωρεάν υπηρεσιών του Office 365, είναι η ταυτοποίηση των χρηστών μέσω του ΔΗΛΟΣ https://delos365.grnet.gr/. Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365