Έναρξη μαθημάτων από απόσταση

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, θα ξεκινήσει, σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, την Πέμπτη 26/3/2020, με χρήση MS Teams.

Δείτε οδηγίες σύνδεσης εδώ.

Δείτε την Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την Ηλεκτρονική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση:   https://www.unipi.gr/teleteaching