Εγγραφή στην πλατφόρμα “Εύδοξος”

Καλούνται οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα αρχίσει εντός της τρέχουσας εβδομάδος με χρήση Microsoft Teams, να μεριμνήσουν οπωσδήποτε μέχρι το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα “Εύδοξος“, στα μαθήματα που έχουν δηλώσει ή προτίθενται να δηλώσουν.