30 Σεπτεμβρίου 2013 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-14
Αρχείο
2. Αλλαγή διδάκοντος στο μάθημα “Γλώσσα Προγραμματισμού C”
Αρχείο
3. Υποχρεωτική αλλαγή μαθημάτων 2013-14 Αρχείο
4. Αλλαγή διδασκόντων
Αρχείο

 


Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις ανωτέρω αλλαγές.