20 Σεπτεμβρίου 2013 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον 3ο Κύκλο Πρακτικής άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι υπάρχουν ακόμα θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον 3ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2013  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ σε εκπαιδευτήρια και επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν ενασχόληση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

  1. Ανάπτυξη λογισμικού ιστοσελίδων
  2. Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
  3. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά
  4. Βάσεις Δεδομένων
  5. Ε-learning,
  6. Προγραμματισμός στις πλατφόρμες Moodle-Joomla-Drupal,
  7. Συγγραφή/ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, να αποστείλουν έως και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr. Το έντυπο της αίτησης καθώς και το σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις.  Θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές που έχουν περατώσει με επιτυχία το μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα: