10 Σεπτεμβρίου 2013 – Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Π. Δεμέστιχας έχει προσυπογράψει την επιστολή: Γιατί η Πληροφορική θα πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα

Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή από εδώ.