Αποτελέσματα εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων