Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου Ακαδ. Έτους 2021-2022

Συνημμένο Έντυπο:

Α/ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΡΧΕΙΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων “Δίκτυα Υπολογιστών Ι” & “Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ” (Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
Ανακοίνωση
2. Ανακοίνωση για εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση
3. Αναβολή εξετάσεων την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση
4. Ανακοίνωση για τις αναβληθείσες εξετάσεις της Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση