Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων “Δίκτυα Υπολογιστών Ι” & “Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ” (Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, ότι η εξέταση των κάτωθι μαθημάτων στο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου :

  • Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΨΣ-320
  • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, ΨΣ-321

θα γίνει με παράδοση εργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που ανακοινώνει o διδάσκων στο σύστημα Αρίσταρχος, και όχι στις αίθουσες ΚΕΚΤ-102 & ΚΕΚΤ-106, 107 όπως αρχικά ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου.