Δελτίο Τύπου: Η Ελλάδα 14η στο κόσμο στην διεθνή επιρροή έρευνας στη θεματική περιοχή e-Learning σύμφωνα με τον δείκτη Scimago Journal Rank

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19 Ιούλιου 2017

Η Ελλάδα 14η στο κόσμο στην διεθνή επιρροή έρευνας στη θεματική περιοχή eLearning σύμφωνα με τον δείκτη Scimago Journal Rank.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση στο κόσμο (και 6η στην Ευρωπαϊκή Ένωση) στην διεθνή επιρροή έρευνας στη θεματική περιοχή eLearning σύμφωνα με τον δείκτη Scimago Journal Rank για την περίοδο 1996-2016. Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το σύνολο των ετεροαναφορών, σταθμισμένων με την φήμη των περιοδικών που δημοσιεύονται, σε σχέση με το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται από μια χώρα, με βάση δεδομένα από το Scopus.  Η Ελλάδα κατέχει την 27η θέση γενικά, την 23η στο επιστημονικό πεδίο Computer Science και την 28η στο επιστημονικό πεδίο Education.

http://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=3399&area=3300