20 Ιουλίου 2017 – Δελτίο Τύπου: Βράβευση σε Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ Computer Society

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19 Ιούλιου 2017

Βράβευση σε Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ Computer Society

Το εξαιρετικό επίπεδο των διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά σε Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ Computer Society, του μεγαλύτερου διεθνούς επιστημονικού οργανισμού στο πεδίο της Πληροφορικής.

Ο Δρ Στυλιανός Σέργης, διδάκτορας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (Ιούλιος 2017) και ο καθηγητής Δημήτριος Σάμψων, έλαβαν το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας στο Διεθνές Ερευνητικό Συνέδριο του ΙΕΕΕ Computer Society, 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT17), που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου, για την εργασία “Enhancing student digital skills: Adopting an ecosystemic school analytics approach“. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ερευνητική τους εργασία βαθμολογείται με την υψηλότερη βαθμολογία, ανάμεσα σε περίπου 300 υποβληθείσες εργασίες, από τους κριτές του σημαντικότερου διεθνούς συνεδρίου του ΙΕΕΕ Computer Society στο πεδίο των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών. Είχαν λάβει το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας για την εργασία τους «Towards a Teaching Analytics Tool for supporting reflective educational (re)design in Inquiry-based STEM Education» και στο 16th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT16), που είχε πραγματοποιηθεί στο Austin, Texas, USA τον Ιούλιο 2016.