28 Φεβρουαρίου 2017 – Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Στυλιανού Σέργη

Tη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 στις 12:00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου θα γίνει η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Στυλιανού Σέργη με τίτλο “Εκπαιδευτικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Βασισμένα Σε Ψηφιακές Ικανότητες Σχολικών Μονάδων Και Εκπαιδευτικών – ICT Competence-Informed Educational Decision Support Systems For School Organizations And School Teachers”.

H επιβλέπουσα
Φωτεινή Παρασκευά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια