23 Φεβρουαρίου 2017 – Mock Interview Days 2017: Εικονικές Συνεντεύξεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί και φέτος το επιτυχημένο καινοτόμο πρόγραμμα “MOCK INTERVIEWS” (Εικονικές Συνεντεύξεις), την περίοδο 1– 31 Μαρτίου 2017. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να προετοιμάσει τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, που παρευρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου πραγματοποιώντας εικονικές συνεντεύξεις πρόσληψης με «υποψήφιους» απόφοιτους. Οι συνεντεύξεις βιντεοσκοπούνται και κατόπιν, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων παρακολουθούν με τους υποψήφιους τα βίντεο, παρέχοντας ανατροφοδότηση και συμβουλές αναφορικά με τη βελτίωση της παρουσίας τους σε μελλοντική συνέντευξη πρόσληψης.

Τα Mock Interviews δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες αποφοίτους να αποκτήσουν πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία, που θα συντελέσει καίρια στην αποτελεσματική διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας ανάλογης με τα προσόντα τους. Ταυτόχρονα, η μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων αποτελεί έμπρακτη ενίσχυση του δεσμού μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας.

Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει κάθε φοιτητής και απόφοιτος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτείται εγγραφή μέσω του συνδέσμου http://career.unipi.gr/career_cv/mock_interviews.php