9 Οκτωβρίου 2014 – Συμμετοχή του Τμήματος στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Web Programming Appetizer» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού «CodeWeek»

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού «CodeWeek», που διεξάγεται 13-17 Οκτωβρίου 2014 (http://codeweek.eu), συμμετέχει με τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Web Programming Appetizer» η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 08.15 έως 12.00, στην αίθουσα 103 του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με βασικές τεχνικές στον προγραμματισμό, επεκτείνοντας τις δεξιότητές τους.

 Περισσότερες πληροφορίες:  http://events.codeweek.eu/view/1082/web-programming-appetizer/