23 Οκτωβρίου 2014 – Διοργάνωση Workshop “Investing in NIS education” του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με τον ENISA

You can find attached the agenda of the workshop on “Network and Information Security Education”, to be held in the premises of the University of Piraeus (main building, “orange” auditorium) on Friday 24 October, 13:30 – 16:00. The workshop’s webpage can be found here: http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/greece/nis-education-workshop.

Attachments