7 Μαΐου 2014 – Συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος στο συνέδριο “e-Skills for Jobs 2014 Grand Event: Mobilising to Support Job Creation and Upskilling of the Workforce” που διεξήχθη στις 6 Μαΐου 2014 στην Αθήνα

Στις 6 Μαΐου 2014 διεξήχθη στην Αθήνα το συνέδριο με τίτλο “e-Skills for Jobs 2014 Grand Event: Mobilising to Support Job Creation and Upskilling of the Workforce”, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε σχέση με την εργασία.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Grand Coalition for Digital Jobs”, μια πανευρωπαϊκή συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων οργανισμών και φορέων, που βοηθούν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος των ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες και στην αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Παναγιώτης Δεμέστιχας ήταν μέλος του πάνελ με θεμα “Grand Coalition for Digital Jobs – A conversation with the Youth”. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα επιτεύγματα του Grand Coalition μέχρι σήμερα και οι μελλοντικές εξελίξεις καθώς και ο τρόπος που μπορούν να αυξηθούν οι επιπτώσεις του, ειδικότερα για τους νέους. Δείτε το σχετικό βίντεο: http://www.livemedia.gr/video/76343#moment1888.

Ο καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Σωκράτης Κάτσικας συμμετείχε στο workshop με θέμα “Reinforcing a competitive Digital Economy”. Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν ο τρόπος που οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να ενισχύσουν μια πιο ανταγωνιστική τοπική οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.