30 Απριλίου 2013 – Ανακοίνωση θεμάτων για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό (Αγγλία, University of Surrey, Π. Δεμέστιχας)

Προτεινόμενες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες σε συνεργασία με το University of Surrey

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ότι είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα θέματα εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία θα γίνει σε συνεργασία με το University of Surrey.

Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα θέματα είναι διαθέσιμη μία θέση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest@unipi.gr) και τον κ. Κωνσταντίνο Τσαγκάρη (ktsagk@unipi.gr).

Συνημμένο Έντυπο

30 Απριλίου 2013 – Ανακοίνωση θεμάτων για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό (Αγγλία, University of Surrey, B. Α. Σταυρουλάκη)

Προτεινόμενες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες σε συνεργασία με το University of Surrey

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ότι είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα θέματα εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία θα γίνει σε συνεργασία με το University of Surrey.

Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα θέματα είναι διαθέσιμη μία θέση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Βέρα Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη (veras@unipi.gr).

Συνημμένο Έντυπο

30 Απριλίου 2013 – Ανακοίνωση θεμάτων για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό (Γαλλία, Telecom SudParis, Π. Δεμέστιχας)

Προτεινόμενες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες σε συνεργασία με το Telecom SudParis

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ότι είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα θέματα εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία θα γίνει σε συνεργασία με το Telecom SudParis.

Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα θέματα είναι διαθέσιμη μία θέση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest@unipi.gr) και τον κ. Κωνσταντίνο Τσαγκάρη (ktsagk@unipi.gr).

Συνημμένο Έντυπο

30 Απριλίου 2013 – Ανακοίνωση θεμάτων για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό (Γερμανία, University of Kassel, Π. Δεμέστιχας)

Προτεινόμενες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες σε συνεργασία με το University of Kassel

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ότι είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα θέματα εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία θα γίνει σε συνεργασία με το University of Kassel.

Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα θέματα είναι διαθέσιμη μία θέση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest@unipi.gr) και τον κ. Κωνσταντίνο Τσαγκάρη (ktsagk@unipi.gr).

Συνημμένο Έντυπο

30 Απριλίου 2013 – Ανακοίνωση θεμάτων για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό (Αγγλία, University of Greenwich, Π. Δεμέστιχας)

Προτεινόμενες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες σε συνεργασία με το University of Greenwich

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ότι είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα θέματα εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία θα γίνει σε συνεργασία με το University of Greenwich.

Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα θέματα είναι διαθέσιμη μία θέση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest@unipi.gr) και τον κ. Κωνσταντίνο Τσαγκάρη (ktsagk@unipi.gr).

Συνημμένο Έντυπο

30 Απριλίου 2013 – Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 10-12 Μαΐου 2013

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο  «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 10-12 Μαΐου 2013.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση.

Το συνέδριο απευθύνεται:

  • Στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση
  • Στη κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με την σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση
  • Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων που ενσωματώνουν στα προγράμματα σπουδών τους μαθήματα για την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση

Το Πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 94 Παρουσιάσεις και 4 Στρογγυλά Τραπέζια και τα  Ηλεκτρονικά Πρακτικά του συνεδρίου έχουν ήδη δημοσιευτεί στον Ιστοχώρο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Η Προσκεκλημένη Ομιλία του Συνεδρίου  θα γίνει την Παρασκευή 10 Μαϊου 10:00-11:00 με θέμα  «Αξιοποιώντας τις Ψηφιακές Τεχνολογίες για Ευκαιρίες Μάθησης προς Όλους» από την Δρ Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος 4η Περιφέρεια Ν Χανίων και την Κυριακή Τριανταφυλλίδου, Δασκάλα, Δημοτικό Σχολείο Γαύδου

Συνεχίζεται για λίγες ακόμη ημέρες η εγγραφή (χωρίς κόστος) στο Συνέδριο μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εγγραφής. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 779 σύνεδροι.

30 Απριλίου 2013 – Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Αμφιθέατρο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 12:30-13:30, Σάββατο 11 Μαίου 2013

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) διοργανώνει Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Αμφιθέατρο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 12:30-13:30, Σάββατο 11 Μαίου 2013.

Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) παρέχει τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη νέων ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης στις οποίες αναφερόμαστε ως Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση (TechnologyEnhanced Learning).  Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής υλοποίησης. Σημαντικοί πόροι διατίθενται σε ένα μεγάλο αριθμό έργων Έρευνας και Ανάπτυξης σε αυτή την περιοχή, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο τεχνολογικά όσο και παιδαγωγικά θέματα. Επιπλέον, η Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση θεωρείται ως μια διαρκώς αυξανόμενη αγορά εργασίας με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης για νέους απόφοιτους με κατάλληλο «προφίλ ικανοτήτων». Σε αυτό το πλαίσιο, το στρογγυλό τραπέζι «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» θα αναδείξει θέματα σχεδιασμού κατάλληλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και θα παρουσιάσει ενδεικτικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών ΑΕΙ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου  «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» που διοργανώνεται από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 10-12 Μαΐου 2013.

Η εγγραφή (χωρίς κόστος) στο Συνέδριο γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εγγραφής. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 779 σύνεδροι.

Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Δημήτριος Γ. Σάμψων, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συμμετέχοντες:

Βασίλης Κόμης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παναγιώτης Πιντέλας, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος Γ. Σάμψων, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Θανάσης Τζιμογιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου