30 Απριλίου 2013 – Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Αμφιθέατρο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 12:30-13:30, Σάββατο 11 Μαίου 2013

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) διοργανώνει Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Αμφιθέατρο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 12:30-13:30, Σάββατο 11 Μαίου 2013.

Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) παρέχει τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη νέων ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης στις οποίες αναφερόμαστε ως Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση (TechnologyEnhanced Learning).  Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής υλοποίησης. Σημαντικοί πόροι διατίθενται σε ένα μεγάλο αριθμό έργων Έρευνας και Ανάπτυξης σε αυτή την περιοχή, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο τεχνολογικά όσο και παιδαγωγικά θέματα. Επιπλέον, η Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση θεωρείται ως μια διαρκώς αυξανόμενη αγορά εργασίας με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης για νέους απόφοιτους με κατάλληλο «προφίλ ικανοτήτων». Σε αυτό το πλαίσιο, το στρογγυλό τραπέζι «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» θα αναδείξει θέματα σχεδιασμού κατάλληλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και θα παρουσιάσει ενδεικτικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών ΑΕΙ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου  «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» που διοργανώνεται από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 10-12 Μαΐου 2013.

Η εγγραφή (χωρίς κόστος) στο Συνέδριο γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εγγραφής. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 779 σύνεδροι.

Συντονιστής Στρογγυλού Τραπεζιού «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Δημήτριος Γ. Σάμψων, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συμμετέχοντες:

Βασίλης Κόμης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παναγιώτης Πιντέλας, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος Γ. Σάμψων, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Θανάσης Τζιμογιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου