30 Απριλίου 2013 – Ανακοίνωση θεμάτων για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό (Αγγλία, University of Surrey, B. Α. Σταυρουλάκη)

Προτεινόμενες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες σε συνεργασία με το University of Surrey

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ότι είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα θέματα εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία θα γίνει σε συνεργασία με το University of Surrey.

Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα θέματα είναι διαθέσιμη μία θέση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Βέρα Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη (veras@unipi.gr).

Συνημμένο Έντυπο