2 Απριλίου 2013 – Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους και μερικούς φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Ανακοινώνεται ότι η Price Water House προκύρηξε πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους συναφείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

  • Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων
  • Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
  • Δικτυοκεντρικά Συστήματα

Για περισσότερους πληροφορίες δείτε εδώ.

Συνημμένα Έντυπα: