15 Σεπτεμβρίου 2011 – Διαγωνισμός i-bank της Εθνικής Τράπεζας: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Σχετικά με το 2ο Διαγωνισμό i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία, ανακοινώνεται οτι η Εθνική Τράπεζα παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προτάσεων μετά το καλοκαίρι και συγκεκριμένα μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 – 15:00.