Έμμισθες Θέσεις συνεργαζόμενων ερευνητών [Υποψήφιων Διδακτόρων/Μεταδιδακτόρων] στην ερευνητική ομάδα FRONT στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ερευνητικής ομάδας FRONT και της συμμετοχής σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon Europe στη θεματική περιοχή των δικτύων 5ης γενιάς (5G) και 6ης γενιάς (6G) και εφαρμογών ΙοΤ/Cloud, αναζητούμε νέους συνεργάτες έρευνας με όρεξη και ταλέντο να συμβάλλουν στους ερευνητικούς στόχους της ομάδας.

Συγκεκριμένα, αναζητούμε:

Έμμισθους συνεργάτες έρευνας, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
ή/και
Έμμισθους Μεταδιδάκτορες, για υλοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
1 – Μια θέση cloud engineer με ερευνητικό πεδίο την εφαρμογή service mesh τεχνολογιών σε δίκτυα 5G/6G με χρήση Containers, Kubernetes, Docker, Istio etc.
2 – Μια θέση network engineer με ερευνητικό πεδίο τα προγραμματιζόμενα δίκτυα σε δίκτυα 5G/6G με χρήση P4, SDN/Openflow, etc.
3 – Μια θέση telecom engineer με ερευνητικό πεδίο την αρχιτεκτονική και τεχνολογιες δίκτυων τηλεπικοινωνιών (5G/6G) με έμφαση σε εφαρμογές V2X
4 – Μια θέση security engineer με ερευνητικό πεδίο την παροχή trustworthiness (safety, security, privacy, resilience, reliability) σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών (5G/6G) με χρήση τεχνητής νοημοσύνης/AI frameworks (e.g. H2O, TensorFlow, PyTorch, Keras, Theano, etc.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους με email στον Δρ. Χ. Κουμαρά ( koumaras [at] iit.demokritos.gr) αναγράφοντας το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρονται. Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.