Ανακοίνωση για την εξέταση μαθημάτων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι η εξέταση των παρακάτω μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Καθηγητή (αντί για τις αίθουσες που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Εξεταστικής):

1. Ενεργειακά Συστήματα και Πολιτικές ΨΣ-810,

2. ΨΣ-730-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

3. ΨΣ-735-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Από τη Γραμματεία