Ανακοίνωση για τη σίτιση φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (προηγούμενων ετών)

Αιτήσεις από 24 Αυγούστου 2023 έως 28 Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html