Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικές Ανακοινώσεις:

Αλλαγή εξέτασης για το μάθημα «Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων» (ΨΣ-704)

Ανακοίνωση για την εξέταση μαθημάτων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων “ΨΣ-530-Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών” & “ΨΣ-513-Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα”

Αναβολή Εξετάσεων λόγω Απεργίας ΜΜΜ 21-9-2023