Παράταση για την υποβολή ιδεών έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 για τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Προγράμματος Δράσεων Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ανακοινώνεται ότι ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας θα δέχεται υποβολή ιδεών έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2023.