Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 που
επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ότι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού από Πέμπτη 25 Αυγούστου έως Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html

.