Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δωρεάν διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021): Αιτήσεις έως 16 Νοεμβρίου 2020

Αιτήσεις έως 16 Νοεμβρίου 2020.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Οδηγίες μετακίνησης φοιτητών για παραλαβή δωρεάν γεύματος σε πακέτο από τη Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ωράριο σίτισης φοιτητών

Ενημερώνονται οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση ότι η σίτιση θα γίνεται με τη διανομή φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από 12:00 έως 18:30 καθημερινά στο φοιτητικό εστιατόριο και θα παραλαμβάνουν όλα τα γεύματα της ημέρας που δικαιούνται, με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συνάθροιση.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση ERASMUS + KA017, διεθνή κινητικότητα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021

Υποβολή αιτήσεων – Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2020-2021

Φέτος, λόγω των αναγκαίων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της υγείας όλων, η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

 1. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο gramds@unipi.gr  με θέμα : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
 2. μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Γραμματεία Ψηφιακών Συστημάτων (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
  Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80
  ΤΚ 18534, Πειραιάς

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι είναι :

 • Αίτηση (πατήστε εδώ)
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)
 • Αστυνομική ταυτότητα (2 όψεις)             

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων θα αποσταλούν στη Γραμματεία από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020 (στις ίδιες ημερομηνίες η σφραγίδα ταχυδρομείου/ταχυμεταφοράς).

Κατά τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2020-21 θα εφαρμόζονται μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην υπ’αριθμ. 115744/4.9.2020 Κ.Υ.Α. Τα σχετικά μέτρα εφαρμόζονται, εφόσον οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα που υπάγεται σε επιδημιολογικό επίπεδο χαμηλό, μέτριο ή υψηλό σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Κ.Υ.Α. Αντιθέτως σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα

Συνημμένο Έντυπο: