Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση ERASMUS + KA017, διεθνή κινητικότητα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021