Υποβολή αιτήσεων – Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2020-2021

Φέτος, λόγω των αναγκαίων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της υγείας όλων, η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

 1. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο gramds@unipi.gr  με θέμα : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
 2. μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Γραμματεία Ψηφιακών Συστημάτων (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
  Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80
  ΤΚ 18534, Πειραιάς

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι είναι :

 • Αίτηση (πατήστε εδώ)
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)
 • Αστυνομική ταυτότητα (2 όψεις)             

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων θα αποσταλούν στη Γραμματεία από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020 (στις ίδιες ημερομηνίες η σφραγίδα ταχυδρομείου/ταχυμεταφοράς).

Κατά τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2020-21 θα εφαρμόζονται μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην υπ’αριθμ. 115744/4.9.2020 Κ.Υ.Α. Τα σχετικά μέτρα εφαρμόζονται, εφόσον οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα που υπάγεται σε επιδημιολογικό επίπεδο χαμηλό, μέτριο ή υψηλό σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Κ.Υ.Α. Αντιθέτως σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα

Συνημμένο Έντυπο: