Εγγραφή-Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου (12/10/2020 έως 26/10/2020)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :
α) Μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της δήλωσης μαθημάτων (υποχρεωτικών και
επιλογής) και ΠΡΙΝ τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων, οι φοιτητές οφείλουν να προχωρούν σε επανέλεγχο της δήλωσής τους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι ολοκλήρωσαν σωστά τη διαδικασία.
β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 είναι διαθέσιμο εδώ.

Συνημμένo Έντυπo: