Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της κας Μαυρογιώργου

Την 26η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη, ώρα 18.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας. Αργυρώ Μαυρογιώργου, με τίτλο «Σταδιακή Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων με εφαρμογή στη Διαχείριση και τον Έλεγχο Cyber Physical Συστημάτων Υγείας» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.