Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Κιούρτη

Την 19η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη, ώρα 13.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς), θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Αθανάσιου Κιούρτη, με τίτλο «Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Δεδομένων με εφαρμογή σε Ετερογενείς Υποδομές και Εφαρμογές Υγείας» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.