9 Νοεμβρίου 2016 – Διάθεση υπηρεσίας Microsoft Office 365 σε φοιτητές, διοικητικό και διδακτικό προσωπικό

Ενημερώνουμε τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας ότι, κατόπιν συνεργασίας του Τμήματος Μηχανοργάνωσης με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), από τις 7 Νοεμβρίου 2016 είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως βαθμίδας το σύστημα Office 365,  το οποίο προσφέρεται από την εταιρεία Microsoft. Στο σύστημα επίσης έχουν πρόσβαση μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Το σύστημα Office 365 του Πανεπιστημίου παρέχει τις εξής δυνατότητες:

  • Δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης του πλήρους πακέτου Office 365 Pro Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher και βοηθητικές εφαρμογές) για εγκατάσταση σε 5 προσωπικούς υπολογιστές, 5 συσκευές κινητών και 5 tablets του χρήστη
  • Πρόσβαση στην υπηρεσία Office Online (web-based εκδόσεις των εφαρμογών Word, Excel, Powerpoint, Sway καθώς και συμπληρωματικά εργαλεία)
  • 1 Terabyte αποθηκευτικού χώρου στην υπηρεσία OneDrive
  • Λοιπές υπηρεσίες

Η πρόσβαση στο λογισμικό είναι εφικτή μέσω SSO, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού που σας έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο, από τη διεύθυνση https://o365.grnet.gr.

Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365.