10 Νοεμβρίου 2016 – Προκήρυξη Υποτροφιών: Eκπόνηση Διδακτορικού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Αιτήσεις έως 12/12/2016)

Τέσσερις (4) υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ  https://www.iit.demokritos.gr/news/until%2012Dec_scholarships

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/12/2016

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

  • Αναγνώριση επιχειρημάτων σε κείμενα φυσικής γλώσσας, με έμφαση στην αναγνώριση των συστατικών στοιχείων ενός επιχειρήματος και των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων αυτών αλλά και μεταξύ διαφορετικών επειχειρημάτων (Identification of argument elements and argument relations in natural language texts) (UH)
  • Εξαγωγή επιχειρημάτων από αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Argument mining from user generated content) (UTD)
  • Εξαγωγή πληροφορίας από το web για την αναγνώριση και συντήρηση περιγραφών οντοτήτων (Entity Description Maintenance via the Analysis of Unmoderated Online Information Sources) (UTD)
  • Σχεδιασμός κίνησης ρομπότ με βάση την εμπειρία (Experience-Based Robot Planning) (RICE)

Περιγραφές για το αντικείμενο των θέσεων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.iit.demokritos.gr/news/4_phd_abroad_2016_descriptions

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.iit.demokritos.gr/news/until%2012Dec_scholarships

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/12/2016

Πληροφορίες
Γραμματεία SKEL: Δ. Κατσαμώρη (gram_skel@iit.demokritos.gr)
Τηλ.: 210 6503204