25 Φεβρουαρίου 2015 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2014-15

Εαρινό Εξάμηνο 2014-15

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.
 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-15
Αρχείο
2. Αλλαγή διδασκαλίας μαθήματος «Εργαστήριο Συστημάτων Επεξεργασίας Πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό»
Αρχείο
3. Αλλαγή διδασκαλίας μαθήματος «Προγραμματισμός Παγκόσμιου Ιστού»
Αρχείο