16 Φεβρουαρίου 2015 – Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Θεοδοσίου Γούδα

Tην Παρασκευή 20.2.2015 στις 14:00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου θα γίνει η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Θεοδοσίου Γούδα με τίτλο “Ανάπτυξη Πλαισίου Ανάλυσης Βιοϊατρικών Εικόνων, βασισμένο σε Υπηρεσίες Διαδικτύου – Development of a Biomedical Image Analysis Framework, based on Web Services”.

Ο επιβλέπων
Επικ. Καθ. Ηλίας Μαγκλογιάννης