17 Απριλίου 2013 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση έρευνας σε Διδακτορικό Επίπεδο στο Τμήμα Πληροφορικής του Brandeis University

Applications are invited for two Ph.D. positions (starting in September 2013 or January 2014) in the Computer Science Department at Brandeis University, in the field of distributed data management. Successful candidates will be working in the research group of Prof. Olga Papaemmanouil (http://www.cs.brandeis.edu/~olga).

The focus of the research will be on distributed data stores and parallel databases and the project will be in collaboration with the Intel Science and Technology Center  for Big Data Lab (http://bigdata.csail.mit.edu).

The Department of Computer Science of Brandeis University has a Systems Research Group consisting of three faculty members (Mitch Cherniack, Liuba Shrira, Olga Papaemmanouil)  and several Ph.D. students, working on topics related to distributed storage, databases, distributed systems and networked information systems.

The university is located in the greater Boston area, allowing the faculty members and students to participate in projects and maintain collaborations with institutions in the area, including M.I.T, Brown University, Yale and Northeastern University.

Information about Brandeis University can be found on htttp://www.brandeis.edu and the Department of Computer Science on http://www.cs.brandeis.edu.

Ph.D POSITIONS

Applicants for the Ph.D positions must have at least a bachelor degree in Computer Science (preferably a M.SC.),  good programming experience and background in at least one of the following areas: databases, computer networks, distributed systems, or closely related areas. Interested candidates wishing to start in September 2013  should contact as soon as possible Prof. Olga Papaemmanouil (olga@cs.brandeis.edu) attaching their resume and names of two referees.

PhD positions include full tuition support and health insurance. Students receive on average USD 22,200 during the 10-month academic year, with many opportunities to supplement this in the summer.

15 Απριλίου 2013 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θερινό σχολείο ασφάλειας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι το θερινό σχολείο Intensive Programme on Information & Communication Systems Security (IPICS) θα διεξαχθεί φέτος την περίοδο 14/07/2013 – 27/07/2013 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Σάμο. Περισσότερες πληροφορίες για το σχολείο υπάρχουν στη σελίδα https://ipics2013.pns.aegean.gr/.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στο https://ipics2013.pns.aegean.gr/component/fabrik/form/40?Itemid=202

15 Απριλίου 2013 – Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Αμφιθέατρο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 12:30-13:30, Σάββατο 11 Μαίου 2013

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) διοργανώνει Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Αμφιθέατρο Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 12:30-13:30, Σάββατο 11 Μαίου 2013.

Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) παρέχει τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη νέων ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης στις οποίες αναφερόμαστε ως Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση (TechnologyEnhanced Learning).  Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής υλοποίησης. Σημαντικοί πόροι διατίθενται σε ένα μεγάλο αριθμό έργων Έρευνας και Ανάπτυξης σε αυτή την περιοχή, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο τεχνολογικά όσο και παιδαγωγικά θέματα. Επιπλέον, η Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση θεωρείται ως μια διαρκώς αυξανόμενη αγορά εργασίας με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης για νέους απόφοιτους με κατάλληλο «προφίλ ικανοτήτων». Σε αυτό το πλαίσιο, το στρογγυλό τραπέζι «Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» θα αναδείξει θέματα σχεδιασμού κατάλληλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και θα παρουσιάσει ενδεικτικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών ΑΕΙ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου  «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» που διοργανώνεται από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 10-12 Μαΐου 2013.

Η εγγραφή (χωρίς κόστος) στο Συνέδριο γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εγγραφής. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 429 σύνεδροι.

Συντονιστής:

Δημήτριος Γ Σάμψων, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συμμετέχοντες:

Βασίλης Κόμης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παναγιώτης Πιντέλας, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτριος Γ Σάμψων, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Θανάσης Τζιμογιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

15 Απριλίου 2013 – Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 10-12 Μαΐου 2013

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο  «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 10-12 Μαΐου 2013.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση.

Το συνέδριο απευθύνεται:

 • Στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση
 • Στη κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με την σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση
 • Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων που ενσωματώνουν στα προγράμματα σπουδών τους μαθήματα για την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση

Το Πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 94 Παρουσιάσεις και 4 Στρογγυλά Τραπέζια και τα τα Ηλεκτρονικά Πρακτικά του συνεδρίου έχουν ήδη δημοσιευτεί στον Ιστοχώρο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Συνεχίζεται για λίγες ακόμη ημέρες η εγγραφή (χωρίς κόστος) στο Συνέδριο μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εγγραφής. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 429 σύνεδροι.

12 Απριλίου 2013 – Θέσεις Μηχανικών και Πληροφορικής σε Δανία – Σουηδία από το Δίκτυο Eures

OAED Eures

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απασχόλησης EURES της Ελλάδας και τις Υπηρεσίες  EURES της Σουηδίας, Δανίας, Νορβηγίας και της Φιλανδίας, οργανώνει εκδήλωση για την πρόσληψη  Ελλήνων αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών, (εκτός Αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών) και επιστημόνων πληροφορικής που επιθυμούν να εργαστούν στις Σκανδιναβικές χώρες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 στο ξενοδοχείο Αμαλία ( Λεωφ. Αμαλίας 8-10 Σύνταγμα Αθήνα) από τις 10:00 μέχρι τις 17:00.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν σύμβουλοι EURES και εργοδότες από τις Σκανδιναβικές χώρες με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση κενών θέσεων εργασίας για ειδικότητες μηχανικών και πληροφορικής. Θα υπάρχει  δυνατότητα συνεντεύξεων και προσωπικής επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων με τους εργοδότες.

Εδώ μπορείτε να δείτε τρέχουσες αγγελίες για τη Δανία και τη Σουηδία, οι οποίες έχουν ήδη αναρτηθεί από το δίκτυο Eures

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Συντονίστρια του Δικτύου EURES  Κατερίνα Φλάκα,  email: gr01ea29@oaed.gr, και  με τη Σύμβουλο EURES Eλένη Φουλιρά, email: gr01ea23@oaed.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

3 Απριλίου 2013 – 6ος Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας και Νέας Επιχειρηματικότητας στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Αφίσα Ε-nnovation 2013Το Ε-nnovation είναι διεθνής διαγωνισμός ψηφιακής επιχειρηματικότητας-καινοτομίας για φοιτητές. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για έκτη χρονιά από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (International Hellenic University-IHU) που υποστηρίζει το διαγωνισμό στη Βόρειο Ελλάδα και τις Βαλκανικές Χώρες και το University of Nicosia που υποστηρίζει το διαγωνισμό στην Κύπρο. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχθεί η νεανική καινοτομία στην επιχειρηματικότητα στους ψηφιακούς χώρους του διαδικτύου, του κινητού κλπ. και να προωθηθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες για το ηλεκτρονικό επιχειρείν και νέα ψηφιακά προϊόντα.

Συνημμένα Έντυπα:

3 Απριλίου 2013 – Καινοτομία στην Εκπαίδευση – Οι εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στην ανοικτή ημερίδα με θέμα “Καινοτομία στην Εκπαίδευση – Οι εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή”, που διοργανώνεται από το ΑΙΤ και το Βρετανικό Συμβούλιο, με συνομιλητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Συμεών Ρετάλη.

 

 

Καινοτομία στην Εκπαίδευση – Οι εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή

 

Το ΑΙΤ και το Βρετανικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στην ανοικτή ημερίδα με θέμα “Καινοτομία στην Εκπαίδευση – Οι εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013, 9:30 – 17:00, στις εγκαταστάσεις του ΑΙΤ.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ωστόσο παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε της συμμετοχή σας, μέσω εγγραφής στο www.ait.gr/eduforum ή στο 210-6682791.

Η ημερίδα αυτή προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για εκπαιδευτικούς, ερευνητές, καινοτόμες ομάδες σε συναφείς κλάδους, δημόσιους και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και το ευρύ κοινό με ενδιαφέρον στον τομέα να μοιραστούν τις απόψεις τους για το μέλλον της Ειδικής Αγωγής, να επικοινωνήσουν την εμπειρία τους και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις.

Innovation in Education: Advances in Special Needs Education

Επισκόπηση της Ημερίδας:

 • Ενότητα 1: Θεωρία της Ειδικής Αγωγής
 • Ενότητα 2: Εξελίξεις σε Συναφείς Τεχνολογίες και Συστήματα
 • Ενότητα 3: Η πρακτική της Ειδικής Αγωγής

Ομιλητές:

 • Δρ. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δρ. Ελένη Ευθυμίου, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
 • Δρ. Συμεών Ρετάλης, Αναπ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Δρ. Φώτης Δραγανίδης, Γενικός Διευθυντής, Κέντρο Καινοτομίας Microsoft
 • Γιάννης Βαρδακαστάνης, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
 • Δρ. Κώστας Καρπούζης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.
 • Κωστής Λιάκος, iSquare SA
 • Δρ. Γρηγόρης Γιοβανώφ, Καθηγητής, Athens Information Technology
 • Μαρία Καραβελάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN
 • Δημήτρης Μπούκας, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής
 • Νικόλαος Λάμψας, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής
 • Κατερίνα Μαρινάγη, Αναπ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Χαλκίδας
 • Χρήστος Σκουρλάς, Καθηγητής  ΤΕΙ, Αθήνας
 • Κωνσταντίνος Τούμπας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Κατερίνα Κυπριώτη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Αθηνά Κρητικού, Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους»

Η ημερίδα απευθύνεται σε διαφορετικούς φορείς όπως η Ακαδημαϊκή & Ερευνητική Κοινότητα: ακαδημαϊκοί Ειδικής Αγωγής, ακαδημαϊκοί και ερευνητές της καινοτομίας και της τεχνολογίας με εφαρμογές στην εκπαίδευση, Επαγγελματική Κοινότητα: επαγγελματίες της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας & καινοτομίας, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωφελείς οργανισμοί και ιδρύματα, Δημόσιος Τομέας: κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπεύθυνοι προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής, Ευρύ κοινό: σπουδαστές με ειδικές ανάγκες, γονείς.

www.ait.gr/eduforum

 
 

2 Απριλίου 2013 – Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους και μερικούς φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Ανακοινώνεται ότι η Price Water House προκύρηξε πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους συναφείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

 • Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων
 • Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
 • Δικτυοκεντρικά Συστήματα

Για περισσότερους πληροφορίες δείτε εδώ.

Συνημμένα Έντυπα: