29 Μαΐου 2012 – Προκήρυξη θέσης εκπόνησης έρευνας στo Πανεπιστήμιο του Greenwich

Το Πανεπιστήμιο του Greenwich προκηρύσσει θέση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν προσόντα, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Καθηγητή Π. Δεμέστιχα (pdemest@unipi.gr).

Συννημένο Έντυπο: