Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρατείνει την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010. Το ΠΜΣ διαρκεί 3 εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» στις εξής κατευθύνσεις: (α) Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων, και (β) Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 14:00 – 18:00) ή να ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή που να φέρει εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής.

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακό υλικό από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, τηλέφωνο 210 4142773 (ώρες επικοινωνίας 14:00 – 18:00) και e-mail ds_temsec@unipi.gr. Τα έντυπα διατίθενται και από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://temsec.ds.unipi.gr/.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αναπλ. Καθηγητής Π. Δεμέστιχας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.